Scotland Isle of Islay
 WhiskyUeberfahrt von Kennacraig nach Port Ellen 

CIMG7496.JPG (85445 bytes) CIMG7497.JPG (103150 bytes) CIMG7498.JPG (89160 bytes) CIMG7499.JPG (88112 bytes)

CIMG7500.JPG (179115 bytes) CIMG7501.JPG (113738 bytes) CIMG7502.JPG (64214 bytes) CIMG7503.JPG (78882 bytes)

CIMG7505.JPG (86329 bytes) CIMG7506.JPG (86968 bytes) CIMG7507.JPG (94136 bytes) CIMG7508.JPG (109779 bytes)

CIMG7509.JPG (91055 bytes)
Hier weiterfahren